skip to Main Content
Fractures Collectives

 

FRACTURES COLLECTIVE exposa als Passatgers, Plaça Rigaud.

FRACTURES COLLECTIVE és un col·lectiu de creació audiovisual i fotografia documental creat el 2011 amb la intenció d’impulsar el suport mutu i el debat horitzontal, tant dins de la nostra pròpia pràctica documental, com en els diferents entorns i contextos als què ens sentim vinculats: la creació artística, la investigació periodística i l’activisme social.  La recerca d’un apropament solidari, respectuós i crític envers les històries que expliquem i els personatges amb els que treballem, intenta ser el motor que motivi el debat constant.

En un panorama de creixent hegemonia comunicacional, ens sembla important obrir escletxes que promoguin posicions diferents i que permetin qüestionar les estructures establertes. Que s’apropin als subjectes amb la intenció, no només de donar-los veu -doncs sabem que ja la tenen-, sinó amb la intenció de potenciar aquestes múltiples veus i col·laborar en un debat major i més enriquidor. Que contempli, des de dins, la diversitat d’experiències, visions i necessitats dels qui viuen i protagonitzen les històries, amb la finalitat d’aportar a la creació de relacions més transversals i potenciar el desenvolupament de les capacitats individuals i grupals per al creixement col·lectiu.

www.fracturesphoto.com