skip to Main Content
Agència Catalana de Notícies (ACN)

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) és una agència de notícies catalana de caràcter públic i multimèdia, que es va fundar l’any 1999. L’ACN cobreix informativament Catalunya, així com altres territoris de parla catalana, i també ofereix informació d’allò que afecta directament Catalunya però que passa en altres centres de decisió, com Brussel·les, Londres i Madrid, on l’ACN hi té delegacions. Una de les seves funcions és la vertebració de l’espai català de comunicació a través de la seva activitat periodística, motiu pel qual fa una atenció especial a la informació de proximitat. El president Puigdemont en va ser el primer director de 1999 a 2002 i va convertir aquesta companyia privada en una empresa pública.